Okręg Wyborczy nr 1

 Sabina KirsonKandydatka do Rady Powiatu

Okręg wyborczy nr 1 - miasto Giżycko

Zamężna, mąż Władysław, syn Karol, dwójka wnuków : Janek i Julek (4 i 1,5 lat). Od 1976r. mieszkam w Giżycku.

Wykształcenie wyższe Uniwersytet W-M w Olsztynie: ochrona wód, podyplomowe z administracji publicznej.

Po zakończeniu pracy zawodowej w 2016r., celem wykorzystania wiedzy i doświadczenia w zakresie rozwoju lokalnego, procedur oddziaływania na środowisko, znajomości problemów społecznych wynikających z planowanych inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko podjęłam pracę społeczną w Stowarzyszeniu „Kochamy Mazury”. Aktualnie pełnię funkcję Wiceprzewodniczącej Zarządu Stowarzyszenia. Angażuję się w procedury administracyjne, opracowania uwag do raportów środowiskowych związanych z interwencjami ludności w procesach inwestycji również planowaniu przestrzennym. Posiadam wszechstronną wiedzą merytoryczną dotyczącą zanieczyszczenia i ochrony środowiska, znajomość procedur administracyjnych i promuję rozwój lokalny oszczędzający walory środowiskowe.

Doświadczenie zawodowe: pracę rozpoczęłam w Państwowej Inspekcji Sanitarnej, następnie od 1985 r. w służbach ochrony środowiska różnych organów administracji publicznej na stanowiskach samodzielnych i kierowniczych,  Od 1999r.w Starostwie Powiatowym w Giżycku organizowałam Wydział Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej i Rolnictwa, w latach 2001 – 2015 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie na stanowiskach: kierownik delegatury w Giżycku, Zastępca Warmińsko -  Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Olsztynie. Podczas pracy zawodowej opracowywałam i realizowałam wnioski o dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz z NFOŚiGW.

Praca społeczna Radna Rady Gminy Miasto Giżycko I i II kadencji Rady. W tym w II kadencji jako przedstawiciel Rady w Sejmiku Wojewódzkim w Suwałkach, przewodniczyłam Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju Turystyki.

Zainteresowania: dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe, historia Polski głównie: Tatr i Podhala, Warmii i Mazur, Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej,muzyka poważna również chóralna. Literatura i historia sztuki Francji

Kandyduję ponieważ uważam, że ze swoją wiedzą i umiejętnościami będę przydatna w tworzeniu Naszego „JUTRA” lokalnie i regionalnie. Będę działała na rzecz zachowania walorów krajobrazowo – przyrodniczych Mazur przy jednoczesnym rozwoju gospodarczym. Posiadam umiejętności współpracy z osobami i instytucjami o celach działania istotnych dla społeczności lokalnych.

Pozdrawiam

Sabina Kirson


Renata Stanisława FilipkowskaKandydatka do Rady Powiatu

Okręg wyborczy nr 1 - miasto Giżycko

Urodziłam się 01.12.1973 r. w Giżycku.
Jestem mężatką, mam dwoje dzieci. Dorosłego syna Filipa i 12 letniej Mai.
Kandyduję do Powiatu Miasta Giżycko po raz pierwszy i zdecydowałam się na taki krok gdyż uważam, że znam potrzeby tutejszych mieszkańców.
Udzielając się społecznie jestem bezinteresowna w swoich działaniach oraz otwarta na potrzeby każdego mieszkańca.

Od wielu lat związana jestem z Radą Rodziców, Radą Sołecką, zaangażowana w działalność kulturalno-oświatową naszej społeczności.

Zawsze otwarta i łatwo nawiązująca kontakty międzyludzkie.

Moim hobby jest muzyka i sztuka.

Wolny czas lubię spędzać z najbliższymi w otoczeniu zielni i naszych mazurskich jezior.
Jeżeli będę miała zaszczyt pełnić funkcję Radnego to znając siebie, zaangażuję się na 100 % dla dobra mieszkańców.

 

Pozdrawiam

Renata Stanisława Filipkowska


Ania LeczyckaKandydatka do Rady Powiatu

Okręg wyborczy nr 1 - miasto Giżycko

Nie należę i nigdy nie należałam do żadnej partii politycznej.

Dla mnie najważniejszy jest człowiek.

Jestem nauczycielem języka polskiego i wiedzy o kulturze w I Liceum Ogólnokształcącym w Giżycku, dodatkowo, z pasji i zamiłowania, instruktorem fitness.

Jestem mężatką i szczęśliwą matką trzech dorastających synów.

Wykształconą, energiczną, komunikatywną.

 

Do wyborów idę z hasłem:

 

Mniej polityki, więcej rozsądku!!!

Pozdrawiam

Ania Leczycka


Dorota TararaKandydatka do Rady Powiatu

Okręg wyborczy nr 1 - miasto Giżycko

Mam 41 lat.

Mieszkam z rodziną - mężem i trójką dzieci w Giżycku.

Jestem lekarzem ortopedą, od początku mojej drogi zawodowej, czyli od 14 lat, związanym z Oddziałem Urazowo-Ortopedycznym miejscowego szpitala. Funkcjonowanie Szpitala Giżyckiego i jego kondycja są mi bardzo bliskie.

Kandyduję do rady powiatu z okręgu miejskiego, jestem bezpartyjna.

Moim priorytetem jest rodzina. Dlatego też jako radna chciałabym zwrócić uwagę na sprawy dotyczące rodzin, ich zdrowia i funkcjonowania w lokalnej społeczności.

Wierzę, że szacunek do każdej osoby, niezależnie od jej poglądów, chęć wysłuchania oraz współpracy są w stanie wiele zmienić w naszym najbliższym otoczeniu.

Serdecznie pozdrawiam

Dorota Tarara


Tomasz AniszewskiKandydat do Rady Powiatu

Okręg wyborczy nr 1 - miasto Giżycko

Nazywam się Tomasz Aniszewski, mam 34 lata i jestem szczęśliwym mężem oraz ojcem trójki dzieci.

W 2009 roku, wraz z żoną i dziećmi przeprowadziliśmy się do Giżycka a w 2014 roku do Sulim.
Ja i moja rodzina pochodzimy z Pomorza, a dokładniej z okolic Grudziądza,  tam też spędziłem młodzieńcze lata zdobywając wykształcenie oraz pomagając rodzicom w pracy na gospodarstwie rolnym.
Zawodowo jak i z zamiłowania pracuję jako organista w parafii św. Anny w Giżycku, gdzie również prowadzę chór parafialny.
Do Rady Powiatu kandyduję po raz pierwszy, jako kandydat bezpartyjny.
Od lat interesuję się polityką i przyglądam się poczynaniom władz, zarówno na arenie krajowej, jak i lokalnej, dlatego też postanowiłem zaangażować się czynnie w pracę społeczną na rzecz rozwoju i kształtowania naszego pięknego miasta i powiatu Giżycko.
Jeżeli  nadchodzących wyborach, uda mi się zdobyć Państwa zaufanie, chciałbym w Waszym imieniu pracować na rzecz:
- poprawy jakości dróg powiatowych,
- rozbudowy infrastruktury dla rowerzystów i pieszych na terenie powiatu,
- poprawy funkcjonowania szkolnictwa,
- poprawy sytuacji naszego szpitala,
- wspierać wszelkie inicjatywy proekologiczne,
- udzielać się w zakresie sztuki i kultury.
Uprzejmie proszę Państwa poparcie i oddanie na mnie głosu. Postaram się nie zawieść Waszych oczekiwań.

Pozdrawiam
                                                                             Tomasz Aniszewski


Wiesław SakowskiKandydat do Rady Powiatu

Okręg wyborczy nr 1 - miasto Giżycko

Jestem żonaty, mam czworo dzieci.

Od 1992 roku pracuję w Zespole Szkół Kształcenia Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku jako nauczyciel zawodu.
Ukończyłem Akademię Rolniczo -Techniczną w Olsztynie o kierunku rolnictwo oraz studia podyplomowe na UW-M w Olsztynie Wydział Nauk Technicznych o kierunku mechatronika oraz kolejny kierunek w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ukończyłem studium podyplomowe z psychologii.
Oprócz pracy zawodowej prowadzę gospodarstwo rolne o powierzchni 14 ha oraz szkołę nauki jazdy.
Jestem osobą bardzo aktywną i oprócz zajęć zarobkowych jestem szafarzem w kościele p.w. Św. Kazimierza Królewicza w Giżycku.
Jako hobby, w czasie wolnym :-), interesuję się zielarstwem.

Jeżeli mnie wybierzecie do Rady Powiatu Giżyckiego będę angażował się we wszystkie działania, a szczególnie związane z oświatą, ochroną środowiska i służbą zdrowia.

Serdecznie pozdrawiam
Wiesław Sakowski


Grzegorz PiechKandydat do Rady Powiatu

Okręg wyborczy nr 1 - miasto Giżycko

Mam 60 lat.

Wykształcenie wyższe pedagogiczne.

Z oświatą i wychowaniem młodego pokolenia związany jestem od 38 lat ( w latach 1988 - 2001 - dyrektor Szkoły Podstawowej i wieloletni komendant Hufca ZHP w Giżycku ), społecznik i animator sportu.
Jestem żonaty, mam dwie córki.

Zainteresowanie : sport i sztuka ( malarstwo, architektura ).
Jeżeli zaufacie mi i wybierzecie na Radnego, wówczas podejmę działania, które zapewnią:
-   Poprawę funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej na terenie powiatu,
-   Promocję zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży.

Pozdrawiam

Grzegorz Piech


Marek HryniewickiKandydat do Rady Powiatu

Okręg wyborczy nr 1 - miasto Giżycko

Mam 48 lat .

Od 44 lat jestem mieszkańcem Giżycka, gdzie skończyłem szkołę podstawową oraz szkołę zawodową. Następnie uczęszczałem do Technikum Samochodowego w Piszu, gdzie zdałem dyplom oraz maturę.

Po ukończeniu szkoły chorążych w Pile do 2008 roku służyłem w 3 Mazurskim Batalionie Rozpoznawczym.

Obecnie jestem cywilnym pracownikiem wojska na stanowisku pracownik parafialny w kościele p.w. Ducha Świętego Pocieszyciela w Giżycku.

Jestem żonaty i mam dwóch synów.
Moje zainteresowania to żeglarstwo, muzyka, motoryzacja i wycieczki rowerowe, które staram się rozwijać w czasie wolnym od pracy.

Chciałbym służyć swoimi umiejętnościami w Radzie Powiatu Giżyckiego.

                         Z poważaniem
                      Marek Hryniewicki


Urszula Siergiej-TodrykKandydatka do Rady Powiatu

Okręg wyborczy nr 1 - miasto Giżycko

Mam 38 lat, jestem mężatką i matką dwóch cudownych córek.

W 2004 roku ukończyłam wyższe studia magisterskie na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, kierunek technologia żywności i żywienie człowieka oraz przygotowanie pedagogiczne.

Od czternastu lat pracuję na stanowisku nauczyciela (obecnie nauczyciel dyplomowany)  w Zespole Szkół Zawodowych w Giżycku. Uczę przedmiotów zawodowych gastronomicznych.

Jestem również członkiem Komisji Egzaminacyjnej Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości. Swoje predyspozycje zawodowe oraz podnoszenie kwalifikacji wzbogacam poprzez udział w warsztatach, szkoleniach oraz praktykach zagranicznych m.in. praktyki w restauracjach w Portugalii i Hiszpanii. Współpracuję z instytucjami lokalnymi: świetlicą socjoterapeutyczną, przedszkolami itp.
Od urodzenia mieszkam w powiecie giżyckim. mimo możliwości pracy oraz zamieszkania w innym regionie postanowiłam pozostać na pięknych, jeszcze niezmienionych przez gospodarkę przemysłową terenach mazurskich.
Pracując z młodzieżą wiem, iż w obecnych czasach bardzo ważne jest zachęcanie młodego pokolenia do pozostania po ukończeniu szkoły w rodzinnym mieście, umożliwienie pracy i dostosowanie kierunku kształcenia do potrzeb regionu oraz rynku pracy.

Uważam, że w naszym powiecie ważny jest rozwój branży turystycznej i rolno-spożywczej, a także rozwój nowych technologii, które nie będą miały negatywnego wpływu na naturalne środowisko ale  umożliwią stworzenie nowych alternatywnych stanowisk pracy.

Pozdrawiam

Urszula Siergiej-Todryk


Dorota GrochockaKandydatka do Rady Powiatu

Okręg wyborczy nr 1 - miasto Giżycko

Mam 29 lat, w Gminie Giżycko mieszkam od urodzenia.

Ukończyłam kilka kierunków studiów, tj. Administrację w specjalności skarbowej na Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Białymstoku, Kryminalistykę oraz Zarządzanie Inwestycjami i Nieruchomościami na UWM w Olsztynie.

Ukończyłam również studia podyplomowe z zakresu szacowania nieruchomości.

Planuję uzyskać uprawnienia Rzeczoznawcy Majątkowego.

Moją pasją są podróże i sport.

Pracuję w prywatnym przedsiębiorstwie zajmującym się m.in. budową dróg.
Inwestycje są więc elementem mojego codziennego życia.
Chciałabym spróbować swoich sił jako Radna Powiatu. Będę zaszczycona, jeśli obdarzą mnie Państwo swoim zaufaniem. Swoją funkcję będę wykonywać z pełnym zaangażowaniem.
Pozdrawiam
Dorota Grochocka


Dariusz MaguraKandydat do Rady Powiatu

Okręg wyborczy nr 1 - miasto Giżycko

Mam 44 lata.

Mieszkam z rodziną w Gminie Giżycko od ponad 19 lat.

Od prawie 20 lat jestem konsultantem sprzedaży w salonie Opel w Giżycku.

Z racji wykonywanego zawodu, codziennie spotykam wiele osób i rozmawiam m.in. na temat potrzeb i ich oczekiwań.

Każdy ma swoje propozycje, wizje i rozwiązania tego by wszystkim z naszego Powiatu żyło się lepiej, wygodniej i bezpieczniej.

Cele, jakie chcemy zrealizować wymagają grona zaangażowanych i pracowitych osób.

Dlatego dołączyłem do tego zespołu koleżanek i kolegów dla osiągnięcia priorytetów, które zostały postawione dla nas wszystkich.

Dobro ludzi, jak i ich szacunek staje się ważnym, jak nie najważniejszym aspektem tego co robimy.

 

Pozdrawiam

Dariusz Magura


© 2019 KWW Kochamy Mazury - Dobro Wspólne. Wszelkie prawa zastrzeżone.