Waldemar Trykacz

Waldemar TrykaczKandydat do Rady Gminy Giżycko

Okręg wyborczy nr 3 - sołectwa: Wronka, Wilkaski, Szczybały Giżyckie, Bogaczewo i Kozin

Nazywam się Waldemar Trykacz i kandyduję do Rady Gminy Giżycko z ramienia Komitetu Wyborczego Wyborców Kochamy Mazury - Dobro Wspólne, z Okręgu Wyborczego nr 3.
Od ponad 40 lat jestem szczęśliwym mężem, a także ojcem syna Marcina. Mam troje wnucząt w różnym wieku i w tym miejscu warto również wspomnieć, iż pomimo swojego wieku - mam 66 lat - doczekałem się już prawnuczka.

Od urodzenia do początku stanu wojennego mieszkałem w miejscowości Szczybały Giżyckie, gdzie ciężko pracowałem na roli, a w latach 1971-1983 piastowałem funkcję Sołtysa ww. miejscowości.

Obecnie mieszkam w Wilkasach.
Czynnie uczestniczę w życiu Gminy Giżycko. Od roku 1995 (wliczając krótką przerwę) jestem Członkiem Rady Gminy Giżycko. Podczas obecnej kadencji przewodniczę Komisji Rewizyjnej oraz jestem aktywnym członkiem Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.
Bardzo lubię pracę na rzecz Naszej Gminy, działalność społeczna sprawia mi ogromną przyjemność i dlatego też postanowiłem kandydować w kolejnych wyborach do Rady Gminy Giżycko.

Moim głównym atutem jest doświadczenie, które z pewnością nabyłem podczas wielu lat członkostwa w Radzie Gminy.

Można by rzec, że znam Gminę Giżycko „od podszewki”.

Jeśli uda mi się po raz kolejny zdobyć Państwa zaufanie, chciałbym kontynuować dotychczasową działalność, a mianowicie:
-    Intensywnie uczestniczyć w kreowaniu kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego m.in. zwiększenie funduszy na budowę nowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz zwiększenie ilości utwardzonych dróg gminnych;
-    wnikliwie rozpatrywać sprawozdania z przyjętego budżetu;
-    służyć radą i pomocą każdemu mieszkańcowi gminy;
-    współpracować z radami sołeckimi;
-    starać się bronić interesu mieszkańców poprzez utrzymywanie na stałym poziomie opłat za wodę i ścieki oraz odpady komunalne a także, w miarę możliwości, niezawyżanie podatków i opłat lokalnych.
Serdecznie dziękuję za dotychczasowe zaufanie, jakim mnie Państwo obdarzyli. Zwracam się z prośbą o umożliwienie mi kontynuowania działań na rzecz dobra Naszej Gminy. Postaram się nie zawieść Państwa oczekiwań.

Pozdrawiam,
Waldemar Trykacz


© 2019 KWW Kochamy Mazury - Dobro Wspólne. Wszelkie prawa zastrzeżone.