Piotr Mariusz Dowgiałło

Piotr DowgiałłoKandydat do Rady Gminy Giżycko

Okręg wyborczy nr 5

Część sołectwa Wilkasy ulice: Olsztyńska, Lipowa, Nadbrzeżna, Dolna, Poprzeczna, Żurawia, Żwirowa, Sosnowa, Zacisze, Miodowa, Magnoliowa

Mieszkam w Wilkasach od urodzenia 08.VI.1983r. Tu uczęszczałem do przedszkola i ukończyłem szkołę podstawową. Naukę kontynuowałem w Giżyckim Technikum Elektrycznym im. KEN. Po zdaniu matury wyjechałem do stolicy zdobywać tam doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym.

Po powrocie z Warszawy już z żoną założyliśmy rodzinę i wybudowaliśmy dom. Mamy dwójkę kochany dzieci.

Od 2012 roku jestem zawodowo związany z gminą Giżycko. Od tego czasu aktywnie zajmuję się problemami lokalnymi. Blisko 4 lata jestem sołtysem sołectwa Wilkasy. Obecnie pracuje jako Kierownik w Gminnym Zakładzie Komunalnym. Zajmuję się utrzymaniem czystości oraz dbam o dobrą kondycję dróg i zieleni na terenie gminy. Sprawowane funkcje pozwalają mi mieć bliższy kontakt z mieszkańcami mojej miejscowości oraz całej gminy Giżycko. Zawsze pozytywnie nastawiony do ludzi staram się rozwiązywać ich problemy. Zdecydowałem się na start w wyborach do Rady Gminy Giżycko ponieważ chcę czynnie uczestniczyć w życiu i rozwoju naszej Gminy oraz służyć pomocą mieszkańcom.

                Jako radny chciałbym:

- intensywnie uczestniczyć w poprawie infrastruktury gminy Giżycko

- poprawie jakości oraz odbudowaniu odwodnienia dróg gminnych

- uzupełnienie oświetlenia drogi gminnej w Wilkasach ul. Miodowa 

- współpracować z mieszkańcami Wilkasy

- zadbać o miejsca rekreacyjne i rozbudowywać je w miejscowość Wilkasy

- w celu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego chciałbym wprowadzić zmianę organizacji ruchu ul. Lipowa (ograniczenie prędkości).  

- w celu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego chciałbym zrobić wyjazd dodatkowy z ul. Lipowej na ul. Olsztyńską.

Serdecznie pozdrawiam

Piotr Dowgiałło


© 2019 KWW Kochamy Mazury - Dobro Wspólne. Wszelkie prawa zastrzeżone.