Maria Bogusława Juchniewicz

Maria Bogusława Juchniewicz

Kandydatka do Rady Gminy Giżycko

Okręg wyborczy nr 2 - sołectwo: Wrony i Sterławki Małe

Mam 54 lata. Jestem bezpartyjna, od urodzenia mieszkanka Gminy Giżycko.

Kandyduję do Rady Gminy po raz drugi.

W obecnej kadencji jestem wiceprzewodniczącą Rady Gminy Giżycko i członkiem Komisji Oświaty Spraw Społecznych i Turystyki.
Posiadam wyższe wykształcenie pielęgniarskie i pedagogiczne oraz podyplomowe studia menadżerskie.
Obecnie pracuję jako pielęgniarka koordynująca oddziału urazowo - ortopedycznego w Giżyckim Szpitalu.

Jestem również koordynatorem opieki długoterminowej na powiat Giżycki.

Prowadzę razem z mężem gospodarstwo rolne w miejscowości Sterławki Małe.
Jako radna Gminy Giżycko chciałabym nadal intensywnie kontynuować dotychczasową działalność, poświęcić swój czas, umiejętności oraz doświadczenie na dalszy rozwój naszej Gminy.
Intensywnie uczestniczyć w:
- poprawie  infrastruktury oraz kierunkach zagospodarowania przestrzennego gminy,
- rozwoju gospodarczym wsi,
- poprawie jakości dróg,
- zwiększeniu funduszy na budowę nowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.
Planować działania gminne we współpracy z mieszkańcami.

   Proszę o zaufanie i dziękuję za każdy głos

Maria Juchniewicz


© 2019 KWW Kochamy Mazury - Dobro Wspólne. Wszelkie prawa zastrzeżone.