Małgorzata Jolanta Wiśniewska

Małgorzata Jolanta WiśniewskaKandydatka do Rady Gminy Giżycko

Okręg wyborczy nr 11 - część sołectwa Gajewo ulice: Obwodowa za ul. Węgorzewską w kierunku ul. Suwalskiej, Szlachecka, Dworska, Spacerowa, Tęczowa, Aleja Lipowa, Orzechowa, Cyprysowa, Dębowa, Wierzbowa, Brzozowa, Jaśminowa, Morelowa, Modrzewiowa, Jarzębinowa, Kasztanowa, Owocowa, Suwalska

Mam 35 lat, mieszkam w Gajewie. Wspólnie z mężem wychowuję dwoje dzieci.
Kandyduję do Rady Gminy po raz pierwszy, nie należę do żadnej partii politycznej.
Posiadam wykształcenie wyższe. Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie
Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie na kierunku pedagogika społeczna i studium przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Jestem pracownikiem socjalnym w Centrum Integracji Społecznej w Giżycku.

Aktywizuję społecznie i zawodowo osoby znajdujące się się w trudnej sytuacji na rynku pracy. Współpracuję z Bankiem Żywności i dystrybuuję artykuły żywnościowe osobom potrzebującym z terenu miasta i gminy Giżycko.
Posiadam doświadczenie zawodowe w zakresie sprzedaży i marketingu, realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską, asystentury rodziny. W roli eksperta uczestniczyłam w opracowywaniu innowacyjnego modelu współpracy instytucji publicznych i niepublicznych z przedsiębiorstwami na rzecz osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze.
Jestem osobą samodzielną, odpowiedzialną i lubiącą wyzwania.

Moje atuty to umiejętność utożsamiania się z problemami innych, aby znaleźć sposób by im pomóc. Chciałabym aktywnie działać na rzecz poprawy bytu mieszkańców najbardziej potrzebujących.
Uważam, że jedną z najważniejszych cech radnego jest posiadanie własnego zdania, jednocześnie istotna jest współpraca z innymi ludźmi oraz umiejętność słuchania ich argumentów.

Nie jestem politykiem. Jestem Społecznikiem.

Możliwość pomagania innym ludziom jest źródłem mojej największej satysfakcji.
W radzie gminy pragnę być reprezentantem zwykłych mieszkańców gminy, moich przyjaciół, znajomych, sąsiadów.

Małgorzata Wiśniewska


© 2019 KWW Kochamy Mazury - Dobro Wspólne. Wszelkie prawa zastrzeżone.