Leszek Stanisław Rafałko

Leszek RafałkoKandydat do Rady Gminy Giżycko

Okręg wyborczy nr 8 - sołectwo: Spytkowo i Sołdany

Mam 58 lat. Urodziłem się w 1956 roku w Giżycku.

Dzieciństwo spędziłem w rodzinnej miejscowości Spytkowo w której po dzień dzisiejszy mieszkam.

Tu ukończyłem szkołę podstawową. Następnie uczęszczałem do szkoły średniej o profilu technicznym w Lidzbarku Warmińskim, gdzie zdałem maturę w 1976 roku.
W 1983r. ożeniłem się. Mam dwie dorosłe córki, które już wyszły za mąż.

W Giżyckim Przedsiębiorstwie Budowlanym pracowałem jako Inspektor ds. dyspozycji. Kiedy firma ta zaczęła rozpadać się, pracę rozpocząłem w wojsku jako pracownik cywilny. Stanowisko to obejmowałem przez około 20lat. Obecnie jestem pracownikiem 24 WOG-u w Giżycku na stanowisku Starszego Mistrza, gdzie odpowiadam za sprawy sanitarne i ciepłownicze Garnizonu Giżycko.
Po pracy „ odpoczywam aktywnie” prowadząc niewielkie gospodarstwo rolne w Spytkowie.
Jestem Radnym Rady Gminy Giżycko i jeżeli mi zaufacie to nadal będę dbał o:
- dobry stan dróg szczególnie tych prowadzących do mieszkańców kolonii,
- wsparcie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Spytkowie - trzeba będzie zakupić nowy wóz strażacki,
- dalszą realizację budowy sieci kanalizacyjnej.

Serdecznie pozdrawiam

Leszek Rafałko


© 2019 KWW Kochamy Mazury - Dobro Wspólne. Wszelkie prawa zastrzeżone.