Krzysztof Amielawski

Krzysztof AmielawskiKandydat do Rady Gminy Giżycko
Okręg wyborczy nr 7 - sołectwo: Antonowo, Pierkunowo i Świdry
 
Jestem żonaty, mieszkam w Antonowie.
Od dłuższego czasu angażuję się w życie lokalnej społeczności i reprezentuję mieszkańców w Radzie Gminy Giżycko.
Ponadto pełnię funkcję sołtysa.
Sprawy i potrzeby mieszkańców są mi bliskie i staram się aby znajdowały rozwiązanie.
M.in. usilnie zabiegałem o budowę ronda na skrzyżowaniu ulicy Świderskiej z Obwodową.
Gospodarstwo rolne, które wcześniej prowadziłem obecnie jest pod dobrym okiem mojego syna.
 
Jeżeli ponownie zostanę wybrany na to zaszczytną funkcję radnego będę nadal aktywnie działał dla dobra naszej społeczności.
 
 
Pozdrawiam
Krzysztof Amielawski

© 2019 KWW Kochamy Mazury - Dobro Wspólne. Wszelkie prawa zastrzeżone.