Józef Nacewicz

Józef Nacewicz

Kandydat do Rady Gminy Giżycko

Okręg wyborczy nr 6

Część Sołectwa Wilkasy ulice: Przemysłowa, Bratkowa, Jaśminowa, Lawendowa, Liliowa, Plażowa, Słoneczna, Storczykowa, Świerkowa, Tulipanowa, Kolejowa, Szkolna.

Urodziłem się 22.07.1962 roku w Giżycku.

Od urodzenia mieszkam w Wilkasach. Uczęszczałem tu również do przedszkola i Szkoły Podstawowej. Udzielałem się grając na akordeonie w szkolnym zespole i od V klasy zacząłem swoją przygodę z harcerstwem.
Do Zespołu Szkół Elektrycznych w Giżycku dostałem się od razu po zakończeniu nauki w Szkole Podstawowej.
Tam byłem członkiem zespołu muzycznego oraz czynnie działałem w ZHP. Jestem jednym z założycieli słynnej 55 drużyny starszo-harcerskiej „NOKI”, która działała prężnie przez następne 25 lat. Równolegle prowadziłem kilka lat drużynę w Szkole Podstawowej w Wilkasach. Byłem tez asystentem profesorów w przedmiotach Elektronika i Język Polski. Szkołę ukończyłem z Dyplomem Technika zajmując przy tym I miejsce w całym ZSE za pracę dyplomową z Elektrotechniki.
Próba dostania się na Politechnikę Gdańską niestety się nie powiodła.
Podjąłem pracę w Zakładzie „Prefabet” Niegocin na stanowisku Elektryka.
W latach 1985-1987 odbyłem Zasadniczą Służbę podczas której byłem Przewodniczącym Kręgu Instruktorskiego w Jednostce i prowadziłem drużynę harcerską przy Szkole Podstawowej.
Po zakończeniu służby wróciłem na stanowisko Elektryka.
Prywatnie przez wiele lat zajmowałem się naprawą sprzętu elektronicznego.
W 1996r. zatrudniono się w Urzędzie Gminy Giżycko na stanowisku kierownika robót drogowych. Przez kilka miesięcy budowaliśmy chodnik w Bogaczewie.
We wrześniu 1996r. podjąłem pracę w prywatnej firmie zajmującej się sprzedażą telefonów komórkowych i urządzeń fiskalnych.
W roku 2006 założyłem własną działalność, która obejmuje sprzedaż i serwis urządzeń fiskalnych oraz usługi w zakresie filmowania i zdjęć.
Od 1996r. pełnię z krótkimi przerwami funkcję członka lub Przewodniczącego Rady Nadzorczej W SM „Prefabet” Wilkasy.
Chciałbym czynnie uczestniczyć w życiu i rozwoju naszej Gminy.

Urodziłem się, wychowałem i żyję od 56 lat w tej społeczności i zależy mi na jej dobru.

Pozdrawiam

Józef Nacewicz


© 2019 KWW Kochamy Mazury - Dobro Wspólne. Wszelkie prawa zastrzeżone.