Barbara Zielińska - Panasik

Barbara Zielińska - PanasikKandydatka do Rady Gminy Giżycko

Okręg wyborczy nr 4

Część sołectwa Wilkasy ulice: Niegocińska, Jodłowa, Cisowa, Dębowa, Rzepakowa, Jarzębinowa, Modrzewiowa, Bukowa, Kasztanowa, Leśna, Spacerowa, Brzozowa, Krótka, Kwiatowa, Klonowa, Okrężna, Różana oraz miejscowość Strzelce

Mam 52 lata, jestem mężatką i matką dwóch synów 23 i 13 lat.

Z zawodu pielęgniarka dyplomowana, ratownik medyczny.

Jestem absolwentką Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu.

Wydziału Nauk Społecznych w Giżycku na kierunku Bezpieczeństwo Zdrowotne na specjalności  Ratownictwo medyczne i edukacja zdrowotna z gerontologią.
Przez wiele lat pracowałam w szpitalu, Stacji Socjalnej Johannitów w Giżycku, a obecnie w Stowarzyszeniu  na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową ,,Promyk" w Giżycku.
Zainteresowanie - ratownictwo medyczne, literatura i działka.

W Radzie Gminy chciałabym dbać o:
1. Zagospodarowanie terenu wokół plaży gminnej w szczególności parkingu.
2. Promocja i profilaktyka zdrowotna mieszkańców Gminy Giżycko z szczególnym uwzględnieniem osób starszych.
3. Przeciw działanie dyskryminacji osób starszych w społeczeństwie.
4. Zapobieganie wszelkim formom przemocy u osób starszych ( fizycznej, materialnej, emocjonalnej, zaniedbaniu, samozaniedbaniu).
5. Stworzenie domowej opieki seniora, Dom dziennego pobytu.

Pozdrawiam Barbara


© 2019 KWW Kochamy Mazury - Dobro Wspólne. Wszelkie prawa zastrzeżone.