Andrzej Baran

Andrzej Baran
Kandydat do Rady Gminy Giżycko
Okręg wyborczy nr 1 - sołectwo: Doba, Kamionki, Bogacko i Guty
Mam 41 lat i jestem bezpartyjny.
Urodziłem się w Giżycku, mam wykształcenie średnie i mieszkam w uroczej miejscowości Bogacko.
Jestem szczęśliwym mężem i ojcem. Moja córka Martyna ma 13 lat.
Naukę rozpocząłem w Szkole Podstawowej w Kamionkach. Po jej ukończeniu edukację kontynuowałem w I Liceum Ogólnokształcącym im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku. Po zdaniu matury w latach 1997-1999 odbyłem służbę kandydacką w Warmińsko Mazurskim Oddziale Straży Granicznej gdzie byłem dowódcą drużyny. Jako młody chłopak wyjeżdżałem do pracy za granicą. Pracowałem także jako sprzedawca w dużym sklepie.
Od 14 lat jestem właścicielem gospodarstwa rolnego. Ciężka praca oraz problemy ludzi z małych miejscowości nie są mi obce.
Od 2014 r. jestem Radnym Gminy Giżycko, jednocześnie wiceprzewodniczącym Komisji Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Pełniąc tę zaszczytną funkcję zawsze starałem się wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców. Uważam, że pomimo tego co udało się zrobić podczas ostatnich czterech lat, jest jeszcze wiele potrzeb.
W naszym okręgu ciągle jeszcze min. brakuje oświetlenia na koloniach miejscowości, a chodniki znacznie poprawiłyby bezpieczeństwo zwłaszcza najmłodszych. 
Jestem osobą ambitną i komunikatywną.
Chcąc mieć nadal wpływ na poprawę warunków życia mieszkańców oraz na to, co dzieje się w gminie, by zmieniać ją na lepszą, zdecydowałem się ponownie na start w wyborach do Rady Gminy Giżycko.                                                                                                                                                                                                                                                               Z poważaniem
                                                                                                                                                                                                                                                                        Andrzej Baran

© 2019 KWW Kochamy Mazury - Dobro Wspólne. Wszelkie prawa zastrzeżone.