Kandydaci do Rady Gminy Giżycko

Andrzej Baran
Kandydat do Rady Gminy Giżycko
Okręg wyborczy nr 1 - sołectwo: Doba, Kamionki, Bogacko i Guty
Mam 41 lat i jestem bezpartyjny.
Urodziłem się w Giżycku, mam wykształcenie średnie i mieszkam w uroczej miejscowości Bogacko.
Jestem szczęśliwym mężem i ojcem. Moja córka Martyna ma 13 lat.
Naukę rozpocząłem w Szkole Podstawowej w Kamionkach. Po jej ukończeniu edukację kontynuowałem w I Liceum Ogólnokształcącym im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Giżycku. Po zdaniu matury w latach 1997-1999 odbyłem służbę kandydacką w Warmińsko Mazurskim Oddziale Straży Granicznej gdzie byłem dowódcą drużyny. Jako młody chłopak wyjeżdżałem do pracy za granicą. Pracowałem także jako sprzedawca w dużym sklepie.
Od 14 lat jestem właścicielem gospodarstwa rolnego. Ciężka praca oraz problemy ludzi z małych miejscowości nie są mi obce.
Od 2014 r. jestem Radnym Gminy Giżycko, jednocześnie wiceprzewodniczącym Komisji Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Pełniąc tę zaszczytną funkcję zawsze starałem się wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców. Uważam, że pomimo tego co udało się zrobić podczas ostatnich czterech lat, jest jeszcze wiele potrzeb.
W naszym okręgu ciągle jeszcze min. brakuje oświetlenia na koloniach miejscowości, a chodniki znacznie poprawiłyby bezpieczeństwo zwłaszcza najmłodszych. 
Jestem osobą ambitną i komunikatywną.
Chcąc mieć nadal wpływ na poprawę warunków życia mieszkańców oraz na to, co dzieje się w gminie, by zmieniać ją na lepszą, zdecydowałem się ponownie na start w wyborach do Rady Gminy Giżycko.                                                                                                                                                                                                                                                               Z poważaniem
                                                                                                                                                                                                                                                                        Andrzej Baran

Maria Bogusława Juchniewicz

Kandydatka do Rady Gminy Giżycko

Okręg wyborczy nr 2 - sołectwo: Wrony i Sterławki Małe

Mam 54 lata. Jestem bezpartyjna, od urodzenia mieszkanka Gminy Giżycko.

Kandyduję do Rady Gminy po raz drugi.

W obecnej kadencji jestem wiceprzewodniczącą Rady Gminy Giżycko i członkiem Komisji Oświaty Spraw Społecznych i Turystyki.
Posiadam wyższe wykształcenie pielęgniarskie i pedagogiczne oraz podyplomowe studia menadżerskie.
Obecnie pracuję jako pielęgniarka koordynująca oddziału urazowo - ortopedycznego w Giżyckim Szpitalu.

Jestem również koordynatorem opieki długoterminowej na powiat Giżycki.

Prowadzę razem z mężem gospodarstwo rolne w miejscowości Sterławki Małe.
Jako radna Gminy Giżycko chciałabym nadal intensywnie kontynuować dotychczasową działalność, poświęcić swój czas, umiejętności oraz doświadczenie na dalszy rozwój naszej Gminy.
Intensywnie uczestniczyć w:
- poprawie  infrastruktury oraz kierunkach zagospodarowania przestrzennego gminy,
- rozwoju gospodarczym wsi,
- poprawie jakości dróg,
- zwiększeniu funduszy na budowę nowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.
Planować działania gminne we współpracy z mieszkańcami.

   Proszę o zaufanie i dziękuję za każdy głos

Maria Juchniewicz


Waldemar TrykaczKandydat do Rady Gminy Giżycko

Okręg wyborczy nr 3 - sołectwa: Wronka, Wilkaski, Szczybały Giżyckie, Bogaczewo i Kozin

Nazywam się Waldemar Trykacz i kandyduję do Rady Gminy Giżycko z ramienia Komitetu Wyborczego Wyborców Kochamy Mazury - Dobro Wspólne, z Okręgu Wyborczego nr 3.
Od ponad 40 lat jestem szczęśliwym mężem, a także ojcem syna Marcina. Mam troje wnucząt w różnym wieku i w tym miejscu warto również wspomnieć, iż pomimo swojego wieku - mam 66 lat - doczekałem się już prawnuczka.

Od urodzenia do początku stanu wojennego mieszkałem w miejscowości Szczybały Giżyckie, gdzie ciężko pracowałem na roli, a w latach 1971-1983 piastowałem funkcję Sołtysa ww. miejscowości.

Obecnie mieszkam w Wilkasach.
Czynnie uczestniczę w życiu Gminy Giżycko. Od roku 1995 (wliczając krótką przerwę) jestem Członkiem Rady Gminy Giżycko. Podczas obecnej kadencji przewodniczę Komisji Rewizyjnej oraz jestem aktywnym członkiem Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.
Bardzo lubię pracę na rzecz Naszej Gminy, działalność społeczna sprawia mi ogromną przyjemność i dlatego też postanowiłem kandydować w kolejnych wyborach do Rady Gminy Giżycko.

Moim głównym atutem jest doświadczenie, które z pewnością nabyłem podczas wielu lat członkostwa w Radzie Gminy.

Można by rzec, że znam Gminę Giżycko „od podszewki”.

Jeśli uda mi się po raz kolejny zdobyć Państwa zaufanie, chciałbym kontynuować dotychczasową działalność, a mianowicie:
-    Intensywnie uczestniczyć w kreowaniu kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego m.in. zwiększenie funduszy na budowę nowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz zwiększenie ilości utwardzonych dróg gminnych;
-    wnikliwie rozpatrywać sprawozdania z przyjętego budżetu;
-    służyć radą i pomocą każdemu mieszkańcowi gminy;
-    współpracować z radami sołeckimi;
-    starać się bronić interesu mieszkańców poprzez utrzymywanie na stałym poziomie opłat za wodę i ścieki oraz odpady komunalne a także, w miarę możliwości, niezawyżanie podatków i opłat lokalnych.
Serdecznie dziękuję za dotychczasowe zaufanie, jakim mnie Państwo obdarzyli. Zwracam się z prośbą o umożliwienie mi kontynuowania działań na rzecz dobra Naszej Gminy. Postaram się nie zawieść Państwa oczekiwań.

Pozdrawiam,
Waldemar Trykacz


Barbara Zielińska - PanasikKandydatka do Rady Gminy Giżycko

Okręg wyborczy nr 4

Część sołectwa Wilkasy ulice: Niegocińska, Jodłowa, Cisowa, Dębowa, Rzepakowa, Jarzębinowa, Modrzewiowa, Bukowa, Kasztanowa, Leśna, Spacerowa, Brzozowa, Krótka, Kwiatowa, Klonowa, Okrężna, Różana oraz miejscowość Strzelce

Mam 52 lata, jestem mężatką i matką dwóch synów 23 i 13 lat.

Z zawodu pielęgniarka dyplomowana, ratownik medyczny.

Jestem absolwentką Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu.

Wydziału Nauk Społecznych w Giżycku na kierunku Bezpieczeństwo Zdrowotne na specjalności  Ratownictwo medyczne i edukacja zdrowotna z gerontologią.
Przez wiele lat pracowałam w szpitalu, Stacji Socjalnej Johannitów w Giżycku, a obecnie w Stowarzyszeniu  na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową ,,Promyk" w Giżycku.
Zainteresowanie - ratownictwo medyczne, literatura i działka.

W Radzie Gminy chciałabym dbać o:
1. Zagospodarowanie terenu wokół plaży gminnej w szczególności parkingu.
2. Promocja i profilaktyka zdrowotna mieszkańców Gminy Giżycko z szczególnym uwzględnieniem osób starszych.
3. Przeciw działanie dyskryminacji osób starszych w społeczeństwie.
4. Zapobieganie wszelkim formom przemocy u osób starszych ( fizycznej, materialnej, emocjonalnej, zaniedbaniu, samozaniedbaniu).
5. Stworzenie domowej opieki seniora, Dom dziennego pobytu.

Pozdrawiam Barbara


Piotr DowgiałłoKandydat do Rady Gminy Giżycko

Okręg wyborczy nr 5

Część sołectwa Wilkasy ulice: Olsztyńska, Lipowa, Nadbrzeżna, Dolna, Poprzeczna, Żurawia, Żwirowa, Sosnowa, Zacisze, Miodowa, Magnoliowa

Mieszkam w Wilkasach od urodzenia 08.VI.1983r. Tu uczęszczałem do przedszkola i ukończyłem szkołę podstawową. Naukę kontynuowałem w Giżyckim Technikum Elektrycznym im. KEN. Po zdaniu matury wyjechałem do stolicy zdobywać tam doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym.

Po powrocie z Warszawy już z żoną założyliśmy rodzinę i wybudowaliśmy dom. Mamy dwójkę kochany dzieci.

Od 2012 roku jestem zawodowo związany z gminą Giżycko. Od tego czasu aktywnie zajmuję się problemami lokalnymi. Blisko 4 lata jestem sołtysem sołectwa Wilkasy. Obecnie pracuje jako Kierownik w Gminnym Zakładzie Komunalnym. Zajmuję się utrzymaniem czystości oraz dbam o dobrą kondycję dróg i zieleni na terenie gminy. Sprawowane funkcje pozwalają mi mieć bliższy kontakt z mieszkańcami mojej miejscowości oraz całej gminy Giżycko. Zawsze pozytywnie nastawiony do ludzi staram się rozwiązywać ich problemy. Zdecydowałem się na start w wyborach do Rady Gminy Giżycko ponieważ chcę czynnie uczestniczyć w życiu i rozwoju naszej Gminy oraz służyć pomocą mieszkańcom.

                Jako radny chciałbym:

- intensywnie uczestniczyć w poprawie infrastruktury gminy Giżycko

- poprawie jakości oraz odbudowaniu odwodnienia dróg gminnych

- uzupełnienie oświetlenia drogi gminnej w Wilkasach ul. Miodowa 

- współpracować z mieszkańcami Wilkasy

- zadbać o miejsca rekreacyjne i rozbudowywać je w miejscowość Wilkasy

- w celu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego chciałbym wprowadzić zmianę organizacji ruchu ul. Lipowa (ograniczenie prędkości).  

- w celu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego chciałbym zrobić wyjazd dodatkowy z ul. Lipowej na ul. Olsztyńską.

Serdecznie pozdrawiam

Piotr Dowgiałło


Józef Nacewicz

Kandydat do Rady Gminy Giżycko

Okręg wyborczy nr 6

Część Sołectwa Wilkasy ulice: Przemysłowa, Bratkowa, Jaśminowa, Lawendowa, Liliowa, Plażowa, Słoneczna, Storczykowa, Świerkowa, Tulipanowa, Kolejowa, Szkolna.

Urodziłem się 22.07.1962 roku w Giżycku.

Od urodzenia mieszkam w Wilkasach. Uczęszczałem tu również do przedszkola i Szkoły Podstawowej. Udzielałem się grając na akordeonie w szkolnym zespole i od V klasy zacząłem swoją przygodę z harcerstwem.
Do Zespołu Szkół Elektrycznych w Giżycku dostałem się od razu po zakończeniu nauki w Szkole Podstawowej.
Tam byłem członkiem zespołu muzycznego oraz czynnie działałem w ZHP. Jestem jednym z założycieli słynnej 55 drużyny starszo-harcerskiej „NOKI”, która działała prężnie przez następne 25 lat. Równolegle prowadziłem kilka lat drużynę w Szkole Podstawowej w Wilkasach. Byłem tez asystentem profesorów w przedmiotach Elektronika i Język Polski. Szkołę ukończyłem z Dyplomem Technika zajmując przy tym I miejsce w całym ZSE za pracę dyplomową z Elektrotechniki.
Próba dostania się na Politechnikę Gdańską niestety się nie powiodła.
Podjąłem pracę w Zakładzie „Prefabet” Niegocin na stanowisku Elektryka.
W latach 1985-1987 odbyłem Zasadniczą Służbę podczas której byłem Przewodniczącym Kręgu Instruktorskiego w Jednostce i prowadziłem drużynę harcerską przy Szkole Podstawowej.
Po zakończeniu służby wróciłem na stanowisko Elektryka.
Prywatnie przez wiele lat zajmowałem się naprawą sprzętu elektronicznego.
W 1996r. zatrudniono się w Urzędzie Gminy Giżycko na stanowisku kierownika robót drogowych. Przez kilka miesięcy budowaliśmy chodnik w Bogaczewie.
We wrześniu 1996r. podjąłem pracę w prywatnej firmie zajmującej się sprzedażą telefonów komórkowych i urządzeń fiskalnych.
W roku 2006 założyłem własną działalność, która obejmuje sprzedaż i serwis urządzeń fiskalnych oraz usługi w zakresie filmowania i zdjęć.
Od 1996r. pełnię z krótkimi przerwami funkcję członka lub Przewodniczącego Rady Nadzorczej W SM „Prefabet” Wilkasy.
Chciałbym czynnie uczestniczyć w życiu i rozwoju naszej Gminy.

Urodziłem się, wychowałem i żyję od 56 lat w tej społeczności i zależy mi na jej dobru.

Pozdrawiam

Józef Nacewicz


Krzysztof AmielawskiKandydat do Rady Gminy Giżycko
Okręg wyborczy nr 7 - sołectwo: Antonowo, Pierkunowo i Świdry
 
Jestem żonaty, mieszkam w Antonowie.
Od dłuższego czasu angażuję się w życie lokalnej społeczności i reprezentuję mieszkańców w Radzie Gminy Giżycko.
Ponadto pełnię funkcję sołtysa.
Sprawy i potrzeby mieszkańców są mi bliskie i staram się aby znajdowały rozwiązanie.
M.in. usilnie zabiegałem o budowę ronda na skrzyżowaniu ulicy Świderskiej z Obwodową.
Gospodarstwo rolne, które wcześniej prowadziłem obecnie jest pod dobrym okiem mojego syna.
 
Jeżeli ponownie zostanę wybrany na to zaszczytną funkcję radnego będę nadal aktywnie działał dla dobra naszej społeczności.
 
 
Pozdrawiam
Krzysztof Amielawski

Leszek RafałkoKandydat do Rady Gminy Giżycko

Okręg wyborczy nr 8 - sołectwo: Spytkowo i Sołdany

Mam 58 lat. Urodziłem się w 1956 roku w Giżycku.

Dzieciństwo spędziłem w rodzinnej miejscowości Spytkowo w której po dzień dzisiejszy mieszkam.

Tu ukończyłem szkołę podstawową. Następnie uczęszczałem do szkoły średniej o profilu technicznym w Lidzbarku Warmińskim, gdzie zdałem maturę w 1976 roku.
W 1983r. ożeniłem się. Mam dwie dorosłe córki, które już wyszły za mąż.

W Giżyckim Przedsiębiorstwie Budowlanym pracowałem jako Inspektor ds. dyspozycji. Kiedy firma ta zaczęła rozpadać się, pracę rozpocząłem w wojsku jako pracownik cywilny. Stanowisko to obejmowałem przez około 20lat. Obecnie jestem pracownikiem 24 WOG-u w Giżycku na stanowisku Starszego Mistrza, gdzie odpowiadam za sprawy sanitarne i ciepłownicze Garnizonu Giżycko.
Po pracy „ odpoczywam aktywnie” prowadząc niewielkie gospodarstwo rolne w Spytkowie.
Jestem Radnym Rady Gminy Giżycko i jeżeli mi zaufacie to nadal będę dbał o:
- dobry stan dróg szczególnie tych prowadzących do mieszkańców kolonii,
- wsparcie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Spytkowie - trzeba będzie zakupić nowy wóz strażacki,
- dalszą realizację budowy sieci kanalizacyjnej.

Serdecznie pozdrawiam

Leszek Rafałko


Emilia CzarneckaKandydatka do Rady Gminy Giżycko

Okręg wyborczy nr 9 - sołectwo:  Pieczonki i Kożuchy Wielkie

Jestem mężatką, mam 2 dzieci.

Mieszkam w Zielonym Gaju.

11 lat temu mieszkańcy zaufali mi i wybrali do pełnia funkcji sołtysa sołectwa Pieczonki, którą to funkcję piastuję i dziś.

Od 12 lat pracuję w świetlicy w Pieczonkach organizując różnego rodzaju zajęcia dla mniejszych i dorosłych mieszkańców.

Jestem zaangażowana w działania na rzecz mieszkańców i rok temu z mojej inicjatywy założyliśmy Stowarzyszenie Zielonych Wiosek.

Dążę do stworzenia lepszych warunków życia i zaproponowania nowych atrakcji mieszkańcom gminy.

Celem stowarzyszenia jest aktywizacja mieszkańców i stworzenie wioski tematycznej.

Jestem młodą, energiczną osobą, która ma wiele pomysłów na wspólne działania z mieszkańcami.

Swoją energię i gotowość do działania mogę również wykorzystać w pracach Rady Gminy Giżycko - jeżeli tylko mnie wybierzecie.

Pozdrawiam

Emilia Czarniecka


Marian RuckiKandydat do Rady Gminy Giżycko
Okręg wyborczy nr 10 - część sołectwa Gajewo ulice: Antonowska, Piękna, Pogodna, Zachodnia, Żółta, Kolorowa, Chłodna, Północna, Wschodnia, Świderska, Akacjowa, Poziomkowa, Grzybowa, Malinowa, Poleska, Wichrowe Wzgórze, Kalinowa, Jałowcowa, Topolowa, Pomidorowa, Świerkowa, Grabowa, Jaworowa, Leśna, Chabrowa, Aksamitna, Jagodowa, Sosnowa, Węgorzewska, Obwodowa od ul. Świderskiej do ul. Węgorzewskiej (wszystkie numery)
 
Mieszkam w Gajewie i wraz z kochaną żoną Halinką, prowadzę rodzinne gospodarstwo rolne.
Praca na roli daje mi dużo satysfakcji, specjalizuję się w hodowli trzody chlewnej.
Oprócz pracy w gospodarstwie pełnię funkcję Radnego oraz Sołtysa sołectwa Gajewo.
Te obowiązki są dla mnie przyjemnością, ponieważ lubię kontakt z mieszkańcami i staram się reagować na potrzeby każdego.
Niezmiernie cieszą mnie aktywności naszego sołectwa i sukcesy w rozgrywkach międzysołeckich w piłkę nożną oraz siatkówkę.
 
Jeżeli wybierzecie mnie na kolejną kadencję, wówczas będę nadal  starał się wsłuchiwać we wszystkie potrzeby mieszkańców.
 
Pozdrawiam
Marian Rucki

Małgorzata Jolanta WiśniewskaKandydatka do Rady Gminy Giżycko

Okręg wyborczy nr 11 - część sołectwa Gajewo ulice: Obwodowa za ul. Węgorzewską w kierunku ul. Suwalskiej, Szlachecka, Dworska, Spacerowa, Tęczowa, Aleja Lipowa, Orzechowa, Cyprysowa, Dębowa, Wierzbowa, Brzozowa, Jaśminowa, Morelowa, Modrzewiowa, Jarzębinowa, Kasztanowa, Owocowa, Suwalska

Mam 35 lat, mieszkam w Gajewie. Wspólnie z mężem wychowuję dwoje dzieci.
Kandyduję do Rady Gminy po raz pierwszy, nie należę do żadnej partii politycznej.
Posiadam wykształcenie wyższe. Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie
Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie na kierunku pedagogika społeczna i studium przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Jestem pracownikiem socjalnym w Centrum Integracji Społecznej w Giżycku.

Aktywizuję społecznie i zawodowo osoby znajdujące się się w trudnej sytuacji na rynku pracy. Współpracuję z Bankiem Żywności i dystrybuuję artykuły żywnościowe osobom potrzebującym z terenu miasta i gminy Giżycko.
Posiadam doświadczenie zawodowe w zakresie sprzedaży i marketingu, realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską, asystentury rodziny. W roli eksperta uczestniczyłam w opracowywaniu innowacyjnego modelu współpracy instytucji publicznych i niepublicznych z przedsiębiorstwami na rzecz osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze.
Jestem osobą samodzielną, odpowiedzialną i lubiącą wyzwania.

Moje atuty to umiejętność utożsamiania się z problemami innych, aby znaleźć sposób by im pomóc. Chciałabym aktywnie działać na rzecz poprawy bytu mieszkańców najbardziej potrzebujących.
Uważam, że jedną z najważniejszych cech radnego jest posiadanie własnego zdania, jednocześnie istotna jest współpraca z innymi ludźmi oraz umiejętność słuchania ich argumentów.

Nie jestem politykiem. Jestem Społecznikiem.

Możliwość pomagania innym ludziom jest źródłem mojej największej satysfakcji.
W radzie gminy pragnę być reprezentantem zwykłych mieszkańców gminy, moich przyjaciół, znajomych, sąsiadów.

Małgorzata Wiśniewska


Agnieszka KoncKandydatka do Rady Gminy Giżycko

Okręg wyborczy nr 12 - sołectwo: Sulimy

Mam 39 lat, wraz z mężem Arkadiuszem wychowuję dwójkę dzieci oraz prowadzę nastawione na hodowlę koni rodzinne gospodarstwo rolne w Sulimach. 

Jestem absolwentką Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu w Białymstoku, gdzie uzyskałam tytuł magistra ekonomii. Posiadam wieloletnie korporacyjne doświadczenie w pracy przedstawiciela handlowego.  Aktualnie jestem zatrudniona w spółce Administrator na stanowisku administratora nieruchomości.

Problemami lokalnymi aktywnie zainteresowałam się w 2010 r. kiedy pojawiło się zagrożenie budową w naszych miejscowościach wielkich elektrowni wiatrowych. Współzakładałam Stowarzyszenie Zwykłe Kochamy Mazury, które podjęło walkę o uwzględnienie woli mieszkańców niezgadzających się na lokalizację elektrowni wiatrowych w pobliżu domów. Stowarzyszenie również stanęło w obronie Szkoły Podstawowej w Spytkowie, czy przeciwstawiło się sprzedaży plaży gminnej w Bystrym - obecnie plaża w Bystrym stanowi własność Gminy i przynosi 110 000 zł rocznie przychodu z dzierżawy. Stowarzyszenie podjęło również szereg innych działań zmierzających do większej transparentności Gminy Giżycko.

W 2014 r. dzięki Państwa głosom zostałam Radną Gminy Giżycko, w której pełnię funkcje Wiceprzewodniczącej Rady oraz członka Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego, ponadto jestem Przewodniczącą Komisji Statutowej. Jako radna zabiegałam o inwestycje w dotychczas niedoinwestowanych częściach gminy. Oczywistym priorytetem są dla mnie Sulimy oraz Kożuchy Wielkie i ich mieszkańcy. Działając  z klubem Kochamy Mazury Dobro Wspólne oraz dzięki dobrej współpracy z Wójtem Markiem Jasudowiczem udało nam się wiele osiągnąć.

W zakresie inwestycji służących bezpośrednio mieszkańcom obu miejscowości wykonano następujące przedsięwzięcia:

1) przebudowa drogi Giżycko – Kożuchy Wielkie na odcinku Gajewa i Sulim wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej;

2) remont skrzyżowania  ul. Suwalskiej z ul. Obwodową - powstało oświetlone przejście dla pieszych łączące gminę z miastem;

3) zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Sulimach (wiaty, plac zabaw, siłownia, boisko do siatkówki, uporządkowanie brzegu stawu);

4) melioracja terenu odprowadzająca nadmiar wody ze stawu w Sulimach;

5) budowa oświetlenia kolonii Sulimy 48-49 A;

6) modernizacja oświetlenia ulicznego na ledowe w Kożuchach Wielkich – planowane wykonanie październik 2018 r.;

7) opracowano projekty budowy oświetlenia ulicznego (Sulimy 29A,29F, Sulimy 33-35, na osiedlu jednorodzinnym Sulimy 24 c i d, 52-84, Kożuchy Wielkie 60-62;

8) opracowano projekt przebudowy drogi wraz z budową małego ronda oraz przebudowy chodnika w Sulimach (w stronę Pieczonek) - Podjęto wiele prób realizacji przebudowy drogi, Gmina Giżycko przekazała Powiatowi środki w celu partycypacji w kosztach tej inwestycji, niestety nie udało się wyłonić wykonawcy robót. W 2017 r. ogłoszono dwa przetargi. Projekt przebudowy był zgłaszany w celu uzyskania dofinansowania do konkursów. W 2018 ogłoszono dwa przetargi zakończone wynikiem negatywnym.

9) remontowane jest boisko w Sulimach;

10) zmiana oświetlenia ulicznego na ledowe w Sulimach -planowane wykonanie  w 2018 r.

11) w celu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego wnioskowałam o zmianę organizacji ruchu w Sulimach i Kożuchach Wielkich (ograniczenie prędkości). Wnioski zostały pozytywnie  zaakceptowane przez Zarząd Dróg Powiatowych. W 2015 r. wprowadzono ograniczenie prędkości do 70km a obecnie przesunięto obszar terenu zabudowanego (50km/h).

W zakresie działań kulturalnych służących integracji i aktywizacji mieszkańców Sulim wykonano następujące zadania:

1) organizacja karnawałowych balów choinkowych,

2) organizacja czterech pikników rodzinnych,

3) organizacja trzech Czempionatów Koni Zimnokrwistych,

4) próba reaktywacji funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Sulimach,

5) organizacyjna pomoc w zawiązaniu Wspólnoty Mieszkaniowej,

Rozwój Gminy oprócz inwestycji zapewniają również działania zmierzające do ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej, zmniejszenia obciążeń fiskalnych oraz obniżenia kosztów funkcjonowania Gminy. Wraz z Wójtem oraz Klubem Kochamy Mazury Dobro Wspólne udało się wiele zrobić. Najważniejszymi moim zdaniem sukcesami  były:

1) zmniejszenie zadłużenia Gminy o około 4 miliony złotych;

2) obniżenie podatków mimo zmniejszenia zadłużenia;

2) zwolnienie z podatku od nieruchomości za budynki przeznaczone do działalności w pierwszych latach od zakończenia budowy;

3) inwestycje, które są rozproszone po obszarze całej gminy w tym budowa, przebudowa wielu dróg, chodników i ścieżek rowerowych;

4) utrzymanie dobrego stanu dróg gruntowych -  Zdaję sobie sprawę, że nie posiadamy możliwości finansowych, aby utwardzić wszystkie drogi nawierzchnią asfaltową. Gmina posiada 250km dróg szutrowych. Dlatego ważne jest utrzymanie  dobrego stanu dróg gruntowych, w tym bieżące ich remontowanie utrzymania rowów odwadniających a zimą utrzymanie wysokiego standardu odśnieżania.

5)  dopłaty - do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, zmiany ogrzewania węglowego na proekologiczne, budowy źródeł energii elektrycznej;

6) bezpłatne przejazdy autobusowe, aby zmniejszyć ilość pojazdów poruszających się po drogach, tym samym oprócz istotnego czynnika społecznego osiągnęliśmy efekt ekologiczny;

7) likwidacja straży gminnej -  Przeanalizowaliśmy zadania realizowane przez Straż Gminną i podjęliśmy decyzję o jej rozwiązaniu.

Bardzo ważnym aspektem pracy radnej jest kontakt z mieszkańcami. Nie odmawiałam pomocy i podejmowałam interwencje, pisałam wnioski oraz uzyskiwałam stosowne informacje. Podejmowałam działania w sprawach realizacji inwestycji uciążliwych dla mieszkańców. Moim priorytetem w pracy radnej jest zawsze stanowisko mieszkańców.

Jeżeli zostanę ponownie obdarzona Państwa zaufaniem będę kontynuowała rozpoczęte inicjatywy. Będę dalej zabiegała o poprawę infrastruktury naszej miejscowości, zwłaszcza o realizację przebudowy drogi w Sulimach, budowę oświetlenia ulicznego, utrzymanie dobrej jakości dróg szutrowych, rozbudowę sieci gazowej w stronę Kożuch Wielkich. Kolejnym etapem poprawy bezpieczeństwa powinna być budowa ronda u zbiegu ul. Obwodowej i Suwalskiej oraz  etapowa budowa ścieżek rowerowych. Uważam, że ważnym instrumentem rozwoju wsi są fundusze sołeckie.  Na 2019 r. przewidziano ponad 28.000 zł środków na przedsięwzięcia w Sulimach. W ciągu 5 lat daje to kwotę około 150.000zł do zagospodarowania.

Liczę na Państwa poparcie w wyborach w dniu 21 października 2018 r., abym mogła dalej efektywnie pracować na rzecz mieszkańców naszej gminy.

Z poważaniem

                                                                                                                      Agnieszka Konc


Małgorata KamińskaKandydatka do Rady Gminy Giżycko

Okręg wyborczy nr 13 - sołectwa: Kruklin i Upałty Małe

Jestem mężatką, mam jedno dziecko - córkę.
Pracuję zawodowo, jestem księgową.
Od 2007 roku jestem sołtysem Upałt Małych.
W wolnym czasie lubię czytać książki.

Jeżeli mi zaufacie i wybierzecie do Rady Gminy Giżycko to: będę starała się o zwiększenie liczby autobusów kursujących na trasie Giżycko - Kruklin szczególnie w okresie wakacji i ferii zimowych, o budowę oświetlenia ulicznego w miejscach gdzie jeszcze nie ma latarni ulicznych, o poprawę nawierzchni dróg.

Chciałabym również pracować na rzecz dzieci i młodzieży działać w kierunku stworzenia oferty - programu zajęć umożliwiających rozwój talentów i zainteresowań wzajemną integracje oraz zwiększenie oferty spędzania czasu wolnego.

W miarę swoich możliwości będę starała się służyć pomocą moim mieszkańcom w sprawach i problemach dnia codziennego.

Z góry dziękuję za każdy oddany na mnie głos

Małgorzata Kamińska


Mirosław AntoniakKandydat do Rady Gminy Giżycko
Okręg wyborczy nr 14 - sołectwo: Bystry
Od kilku lat pełnię rolę sołtysa w Bystrym.
Od zawsze zależało mi na dobru naszej Gminy. Obecnie jestem emerytem, a cały swój czas i energię poświęcam temu, aby nasze Sołectwo rozkwitało coraz bardziej.
 
Podczas swojej kadencji zadbałem o bezpieczne przejście na plażę. Z mojej inicjatywy zostały postawione barierki przy ulicy.
Zależy mi na tym, żeby dzieci z Bystrego miały szansę rozwijać swoje pasje i talenty, dlatego założyłem zastęp harcerski oraz drużynę piłkarską.
 
Dbanie o środowisko to jeden z moich głównych celów, dlatego od lat zbieram Eko-śmieci oraz inspiruję do tego innych.
Zależy mi na tym, żeby mieszkańcy mieli swoje miejsce do wypoczynku i rekreacji, dlatego zaangażowałem się w zagospodarowanie Skwerku im. Jana Kłosa.
 
Wiem jak ważne jest poczucie wspólnoty, dlatego organizuję pikniki rodzinne.
Chcę żebyśmy w pewnym sensie wszyscy czuli się jak rodzina. Nawet jeśli często nie jesteśmy jednomyślni, to jednak żyjemy tu razem i powinno nam zależeć na wspólnym dobru.
Pozdrawiam
Mirosław Antoniak

Agnieszka Gudańska Kandydatka do Rady Gminy Giżycko
Okręg wyborczy nr  15 - sołectwo: Grajwo, Kąp i Upałty

Nazywam się Agnieszka Gudańska ur.16.08.1975r.
Jestem mężatką i mam troje dzieci-dwóch synów w wieku 21 i 19 lat oraz córkę 15 lat.
Od 22 lat mieszkam we wsi Grajwo gdzie wraz z mężem prowadzimy Gospodarstwo Rolne.
Przez 5 lat byłam wolontariuszką, a przez 2 lata brałam udział w spektaklach plenerowych z Teatrem Św.Maksymiliana Kolbe w Giżycku jako aktorka.
Moje hobby to gotowanie, a w wolnym czasie robótki plastyczno-techniczne.
Moje osiągnięcia to zajęcie drugiego miejsca w konkursie kulinarnym // Rybka Pod Każdą Postacią\\ ,który odbył się w Wilkasach w 2013 roku, gdzie przygotowałam //Szczupaka Faszerowanego\\.
Kandyduję po raz pierwszy.
Dlaczego kandyduję?
Ponieważ lubię pomagać ludziom,a będąc Radną będę miała ku temu więcej możliwości.
Wierzę, że działając razem, osiągniemy wspólny cel.

Pozdrawiam

Agnieszka Gudańska


© 2019 KWW Kochamy Mazury - Dobro Wspólne. Wszelkie prawa zastrzeżone.